شایان به ذکر است که موزه شهرداری در عین حال تنها موزه موجود در بروجرد می باشد و بازدید از موزه رایگان می باشد . تعداد اشیاء موجود در موزه حدود900 قلم می باشد که کلیه اشیاء دارای شناسنامه می باشند

تعداد بازدید کنندگان به طور میانگین روزانه حدود 40 نفر می باشد که این آمار در روزهای تعطیل و اعیاد چندین برابر می باشد آنچنانکه در 12 روز از عید سال 1387 تعداد بازدید کنندگان به حد3600 نفر و در نوروز 1388 به 7500 نفرو در نوروز 89 به 9000 نفر ونوروز 1390 به 13500 نفر رسید.